Studzienka wodomierzowa TX 600

Studzienka wodomierzowa jest innowacyjnym rozwiązaniem technicznym, przygotowanym przez Texel i chronionym przez znak handlowy, jako rozwiązanie techniczne umożliwiające pomiar zużycia wody przez różnych odbiorców na przyłączach wodociągowych.

Studzienka o średnicy 600 mm umożliwia łatwy odczyt od góry studzienki, bez konieczności wchodzenia do środka.

Studzienka wykonana jest w wersji kompaktowej, do zamontowania na placu budowy, zaopatrzona w zawory odcinające, zawór antyskażeniowy, łączniki wodomierzowe pod plomby przedsiębiorstwa wodociągowego, zapewnia odcinki proste przed i za wodomierzem, zgodne z wytycznymi producentów wodomierzy odnośnie wymagań co do prawidłowego zużycia wody.

W studzience może być zamontowany wodomierz z nadajnikiem impulsów. Możliwe jest zamontowanie 2 wodomierzy dla dwóch różnych odbiorców z jednego przyłącza.

Pobierz kartę katalogową studzienki TX 600 (PDF)

© 2007, wszelkie prawa zastrzeżone . szablony www . hosting . webdesign :

graff.pl - hosting, webdesign, internet software