Usługi inżynierskie

Texel sp.j. posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług projektowania inżynierskiego oraz nadzoru budowlanego.

W ramach usług inżynierskich współpracujemy z gronem doświadczonych inżynierów budownictwa z uprawnieniami do projektowania i nadzoru w specjalnościach :architektura , konstrukcje budowlane ,sieci i instalacje elektryczne , sieci i instalacje sanitarne , automatyka.

Wykonane przez nas projekty:

  • Siec kanalizacji sanitarnej we wsi Jagodnik wraz z przyłączami długość sieci 4700 mb i przyłączy 790 mb.
  • Sieć wodociągowa wraz z przyłączami dla wsi Modliszów ,długość sieci 3854 mb
  • Siec wodociągowa przesyłowa Świdnica- Miłochów – Krzyżowa długość sieci 3990 mb
  • Projekt kanalizacji sanitarnej – grawitacyjna i tłoczna dla gminy Strzelin
  • Magistrala wodociągowa Ø 200 mm , 9000m , Świdnica- Komorów – Mokrzeszów ze zbiornikiem V=116 m3
  • Zagospodarowanie wód deszczowych z budynków przy ul. Wietrznej we Wrocławiu dla Archikom Wrocław

Kontakt:
mgr inż. Bolesław Marciniszyn
tel. 074 851 87 90
e-mail – texel@texel.pl

© 2007, wszelkie prawa zastrzeżone . szablony www . hosting . webdesign :

graff.pl - hosting, webdesign, internet software